کارت ویزیت های فانتزی

 – (کلیه قیمت ها به تومان می باشد) – برای سفارش های بالای 200هزارتومان هزینه ارسال رایگان است

 زمان ارسال باربری از تهران به شهرستان به زمان چاپ اضافه میشود. (زمان چاپ در تهران است)

تلفن سفارش: هادی کامل (طلوع 2) – تلفن: 91002077-056 و 32520777-056

جنس کارتیراژسایزیک رو / دو روقیمت چاپ عادی (تومان)زمان تحویلقیمت چاپ فوری (تومان)زمان تحویل   
لمینت برجسته طلاکوب100056 × 59 mmدو رو29770012 روز
لمینت برجسته طلاکوب100090 × 60 mmدو رو39780012 روز
سلفون مات دورو دورگرد موضعی100090 × 60 mmدو رو16900012 روز
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 mmدو رو25870012 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو21190010 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی100090 × 60 mmدو رو23660015 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 mmدو رو32630015 روز
آهنربایی100090 × 60 mmیک رو79300015 روز
لمینت براق طرح موج100090 × 58.5 mmدو رو29510010 روز
لمینت مات طرح موج1000طرح موجدو رو37050015 روز
لمینت برجسته100090 × 60 mmدو رو2574007 روز2639003 روز
لمینت مات دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو3705007 روز3770002 روز
لمینت برجسته مخملی100056 × 59 mmدو رو25740015 روز
لمینت برجسته مخملی100090 × 60 mmدو رو34450015 روز
ویزیت پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000ویزیت پروانه ایدو رو16120010 روز
لمینت براق مربع دورگرد100055 × 55 mmدو رو19240010 روز
لمینت براق ویزیتی دورگرد100085 × 48 mmدو رو23660010 روز
لمینت مات ویزیتی دورگرد100085 × 48 mmدو رو29640010 روز
لمینت مات مربع دورگرد100055 × 55 mmدو رو24050010 روز
لمینت برجسته کوچک100056 × 59 mmدو رو1937007 روز
لمینت برجسته ویزیتی100048 × 85 mmدو رو20540010 روز
لمینت براق دورگرد 500 عددی50090 × 58.5 mmدو رو1690007 روز1755002 روز
لمینت مات دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو2080007 روز2145002 روز
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)100090 × 60 mmدو رو50570015 روز
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )100090 × 58.5 mmدو رو41990015 روز
لمینت براق دورگرد 1000 عددی100058.5 × 90 mmدو رو2951007 روز3016002 روز