کارت ویزیت های ساده

 – (کلیه قیمت ها به تومان می باشد) – برای سفارش های بالای 200هزارتومان هزینه ارسال رایگان است

 زمان ارسال باربری از تهران به شهرستان به زمان چاپ اضافه میشود. (زمان چاپ در تهران است)

تلفن سفارش: هادی کامل (طلوع 2) – تلفن: 91002077-056 و 32520777-056

جنس کارتیراژسایزیک رو / دو روچاپ عادی (قیمت به تومان)زمان تحویلچاپ فوری (قیمت به تومان)زمان تحویل   
سلفون مات مخملی100048 × 85 mmیک رو15210010 روز
سلفون مات مخملی100048 × 85 mmدو رو16510010 روز
گلاسه یووی100048 × 85 mmیک رو728007 روز767001 روز
گلاسه یووی100048 × 85 mmدو رو858007 روز897001 روز
گلاسه فیلتردار10004.8×8.5یک رو728007 روز767001 روز
گلاسه فیلتردار10004.8×8.5دو رو858007 روز897001 روز
سوسماری100048 × 85 mmیک رو8970010 روز
سوسماری100048 × 85 mmدو رو10010010 روز
سلفون مات دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو1365007 روز1430002 روز
سلفون مات100048 × 85 mmیک رو741007 روز780001 روز
سلفون مات100048 × 85 mmدو رو897007 روز936001 روز
سلفون براق100048 × 85 mmیک رو741007 روز780001 روز
سلفون براق100048 × 85 mmدو رو897007 روز936001 روز
سلفون براق دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو1365007 روز1430002 روز
کاتالوگ 300 گرم سلفون براق(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmیک رو741007 روز780001 روز
کاتالوگ 300 گرم سلفون براق(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmدو رو897007 روز936001 روز
کاتالوگ 300 گرم سلفون مات(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmیک رو741007 روز780001 روز
کاتالوگ 300 گرم سلفون مات(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmدو رو897007 روز936001 روز
کاتالوگ 300 گرم گلاسه یووی(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmیک رو728007 روز767001 روز
کاتالوگ 300 گرم گلاسه یووی(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmدو رو858007 روز897001 روز
سلفون براق دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو923007 روز988002 روز
سلفون مات دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو923007 روز988002 روز
طرح چرم یووی دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو12610015 روز
طرح چرم 1000 عددی100085 * 48 mmدو رو9490015 روز
کتان امباس100048 × 85 mmیک رو806007 روز845001 روز
کتان امباس100048 × 85 mmدو رو858007 روز897001 روز
کاتالوگی 300گرم سلفون سوسماری(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmیک رو897007 روز
کاتالوگی 300گرم سلفون سوسماری(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmدو رو1001007 روز