ست اداری

 – (کلیه قیمت ها به تومان می باشد) – برای سفارش های بالای 200هزارتومان هزینه ارسال رایگان است

 زمان ارسال باربری از تهران به شهرستان به زمان چاپ اضافه میشود. (زمان چاپ در تهران است)

تلفن سفارش: هادی کامل (طلوع 2) – تلفن: 91002077-056 و 32520777-056

جنس کارتیراژسایزیک رو / دو روچاپ عادیزمان تحویلچاپ فوریزمان تحویل   
ست اداری سری اول و دوم کتان 120 گرم1000ست اداری سری اول و دوم کتان 120 گرمیک رو25762507 روز
ست اداری سری اول و دوم تحریر 80 گرم1000ست اداری سری اول و دوم تحریر 80 گرمیک رو14700007 روز
ست اداری سری سوم تحریر 80 گرم1000ست اداری سری سوم تحریر 80 گرمیک رو16587507 روز
ست اداری سری اول و دوم تحریر 100 گرم1000ست اداری سری اول و دوم تحریر 100 گرمیک رو18762507 روز
ست اداری سری سوم تحریر 100گرم ( کیفی )1000ست اداری سری سوم 100 تحریر گرم ( کیفی )یک رو22050007 روز
ست اداری سری سوم تحریر 100 گرم ( کیسه ای )1000ست اداری سری سوم تحریر 100 گرم ( کیسه ای )یک رو22050007 روز
ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیفی )1000ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیفی )یک رو29750007 روز
ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیسه ای )1000ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیسه ای )یک رو29750007 روز